NASZE INICJATYWY

Stowarzyszenie dba o różnorodność organizowanych wydarzeń, trafiając do różnych grup wiekowych i o różnych zainteresowaniach. Ważnym aspektem Naszej działalności jest również edukacja i kultywowanie lokalnej historii i tradycji.

 

Dodatkowo, Stowarzyszenie MKM angażuje się w działania charytatywne. Jest również aktywnym animatorem lokalnej społeczności, integrując mieszkańców, zapewniając im rozrywkę i edukację, a także wspierając potrzebujących.